Voorbije producties

NEEM EEN DUIK IN ONZE GESCHIEDENIS   2022 - 1976


In 1976 rees bij enkele vrienden van de toneelklas uit de Muziekacademie het idee om ’t Podium op te richten.


Het bestuur van dit nieuwe toneelgezelschap telde enkele bijzondere namen.  De startploeg met Guy Duyck als erevoorzitter, een directiecomité bestaande uit Claude De Bie, Johan de Bisschop en Robert De Poortere werd versterkt met Ingrid Maes als secretaris, Mark De Turck als penningmeester en

Jean-Pierre Duplessis als verantwoordelijke techniek.


Veertig jaar lang heeft ’t Podium met een zeventigtal producties en tijdens zo’n 350 opvoeringen altijd geprobeerd om met een positieve bezetenheid, creativiteit en originaliteit te brengen, met een zeer gevarieerde stukkenkeuze waaronder ernstige werken, komedies, thrillers, klassiekers en werk van eigen bodem.


Bewerkte tekst  uit Randeevoe  24/10/2016 " 't Robijnen  Podium - 40 jaar op de planken" auteur: Fabrice Donkerwolcke

Copyright  2024 -  Alle rechten voorbehouden.

Foto's en teksten mogen door niet-leden enkel gebruikt worden na schriftelijke toestemming van het bestuur.